VinFast VF 9

Phiên bản Giá bán
VinFast VF 9 - ECO1.443.200.000 
VinFast VF 9 - PLUS1.571.900.000 

VinFast LuxA 2.0

Phiên bản Giá bán
VinFast LuxA 2.0 - Base981.695.000 
VinFast LuxA 2.0 - Plus1.048.575.000 
VinFast LuxA 2.0 - Full1.174.450.000 

VinFast VF 8

Phiên bản Giá bán
VinFast VF 8 - ECO1.057.100.000 
VinFast VF 8 - PLUS1.237.500.000 

VinFast LuxSA 2.0

Phiên bản Giá bán
VinFast LuxSA 2.0 - Base1.160.965.000 
VinFast LuxSA 2.0 - Full1.423.134.000 
VinFast LuxSA 2.0 - Plus1.258.704.000 

VinFast Fadil

Phiên bản Giá bán
VinFast Fadil - Base352.500.000 
VinFast Fadil - Plus383.100.000 

VinFast VFe34

Phiên bản Giá bán
VinFast VFe34 - SMART, Màu tùy chọn570.000.000 
VinFast VFe34 - SMART, Màu Xanh575.000.000